Rammeområde 4.B7


Plannavn
Pilevej

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700 for enfamilie, 150 for tæt-lav

Bebyggelsesprocent
30/35 tæt-lav

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav boliger

Bemærkning
Birkedommer Allé skal bevares som en allé. Syd for Birkedommer Allé kan der kun bygges tæt-lav bebyggelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget