Rammeområde 4.B4


Plannavn
Tværvej Vest

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Vejadgang kan alene ske fra Tv√¶rvej. Der skal etableres beplantningsb√¶lte og st√łjafsk√¶rmning mod nord og vest af hensyn til det tilgr√¶nsende erhvervsomr√•de. Der skal etableres en offentlig sti mellem Tv√¶rvej og √Ösebro.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget