Rammeområde 3.E3


Plannavn
Falckstationen

Plandistrikt
Enghaven

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
35

Max. antal etager
2

Anvendelse
Erhvervsformål, kun servicevirksomhed

Bemærkning
Der skal afskærmes med beplantning mod det omgivende boligområde.

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget