Rammeområde 3.E1


Plannavn
Industriområde Nord

Plandistrikt
Enghaven

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
1200

Bebyggelsesprocent
35

Max. antal etager
2

Anvendelse
Erhvervsformål

Bemærkning
Der skal etableres et beplantningsbælte mod det åbne land og mod rammeområde 3.B1.

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget