Rammeområde 3.C1


Plannavn
Ellevej

Plandistrikt
Enghaven

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
50

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 1.800 m² inkl. eksisterende på 1.700 m². Bruttoarealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for dagligvarebutikker og 200 m² for udvalgsvarebutikker.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget