Rammeområde 2.O2


Plannavn
Vinder√łd Skole

Plandistrikt
Vinder√łd

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
20

Max. antal etager
2¬Ĺ

Anvendelse
Undervisningsformål, idrætsanlæg, institutioner, parkering og fællesanlæg

Bemærkning
Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget