Rammeområde 2.B3


Plannavn
Elverhøj

Plandistrikt
Vinderød

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab. Der skal etableres offentlige stier ud til det åbne landskab.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget