Rammeområde 1.O5


Plannavn
Melby Station

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Station med tilhørende jernbaneanlæg, parkering og grønne områder

Bemærkning
Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget