Rammeområde 1.O3


Plannavn
Melby Idrætsanlæg

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager

Anvendelse
Idrætsanlæg, grønne områder, parkering og motocrossbane

Bemærkning
Der må kun etableres bebyggelse, der er nødvendig for anlæggenes drift.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget