Rammeområde 1.L1


Plannavn
Tollerup

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bemærkning
Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt.

Her gælder også
3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget