Rammeområde 1.B3


Plannavn
Ohmannsvej m.fl.

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
35

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget