Rammeområde 1.B1


Plannavn
Classensvej og Kystvej

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
900

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Ny bebyggelse skal placeres og gives et udseende, der forstærker det gamle fiskermiljø gennem sit bygningsudtryk og ved f.eks. at gøre husene smalle.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget