Rammeområde 10.T1


Plannavn
Torup Vindmøller

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Anvendelse
Vindmøller

Her gælder også
6.2

 
Status:
Vedtaget