Rammeområde 10.S4


Plannavn
Nødebohuse øst

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Sommerhusområde

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
15

Max. antal etager
1

Anvendelse
Sommerhusformål

Her gælder også
3.3, 4.1, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget