Rammeområde 10.R9


Plannavn
Havebrug Torup

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Havebrug m.m.

Her gælder også
4.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget