Rammeområde 10.R8


Plannavn
Kolonihaver Torup

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Max. 40 m² beboelse pr. parcel

Max. antal etager
1

Anvendelse
Kolonihaver

Her gælder også
4.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget