Rammeområde 10.R7


Plannavn
Kystområde ved Kikhavn

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Naturområde

Bemærkning
Området er fredet

Her gælder også
4.3, 5.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget