Rammeområde 10.R3


Plannavn
Nødebohuse Strand øst

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Offentlig strand

Her gælder også
4.3, 5.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget