Rammeområde 10.R11


Plannavn
Byåsgaard Camping

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Max. antal etager
1

Anvendelse
Campingplads

Bemærkning
Der kan kun opføres servicebygninger og campinghytter. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets karakter.

Her gælder også
4.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget