Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Rammer Enkeltområder Forslag 7.E3

Melby
Vinder√łd
Enghaven
Frederiksværk
Magleblik
Kregme
√ėlsted
Hundested
Lynæs
Torup
Enkeltområder
Forslag
1.C2
7.B13
7.E3
Vedtaget
 

Rammeområde 7.E3


Plannavn
Vibjerg Kontorområde

Plandistrikt
√ėlsted

Min. grundst√łrrelse
Området kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2

Anvendelse
Erhvervsformål, f.eks. liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning og lignende (ikke dagligvarer)

Bemærkning
Der skal etableres en skærmende beplantning ind mod boligområderne

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Forslag

Rammen er oprettet ved fÝlgende tillśg: For en ejendom p√• H. J. Henriksens Vej √ėlsted
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk