Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Rammer Enkeltområder Forslag 7.E3

Melby
Vinderød
Enghaven
Frederiksværk
Magleblik
Kregme
Ølsted
Hundested
Lynæs
Torup
Enkeltområder
Forslag
1.C2
7.B13
7.E3
Vedtaget
 

Rammeområde 7.E3


Plannummer 7.E3 
Plannavn Vibjerg Kontorområde 
Plandistrikt Ølsted 
Min. grundstørrelse Området kan ikke udstykkes 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager
Anvendelse Erhvervsformål, f.eks. liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning og lignende (ikke dagligvarer) 
Bemærkning Der skal etableres en skærmende beplantning ind mod boligområderne 
Her gælder også 3.7, 6.1, 6.2, 6.4 

 
Status:
Forslag

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: For en ejendom pÃ¥ H. J. Henriksens Vej Ølsted
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk