Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Rammer Enkeltområder Forslag 7.B13

Melby
Vinderød
Enghaven
Frederiksværk
Magleblik
Kregme
Ølsted
Hundested
Lynæs
Torup
Enkeltområder
Forslag
1.C2
7.B13
7.E3
Vedtaget
 

Rammeområde 7.B13


Plannummer 7.B13 
Plannavn For en ejendom på H. J. Henriksens Vej 
Plandistrikt Ølsted 
Min. grundstørrelse Der kan udstykkes to parceller på minimum 700 m2 fra matr. nr. 52 Ølsted By, Ølsted 
Bebyggelsesprocent 40%
30 % for enfamiliehuse 
Max. antal etager 2 etager for eksisterende bebyggelse
1½ for enfamiliehuse 
Anvendelse Liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning, og lignende, bolig, vandrehjem og hostel. 
Bemærkning Der skal etableres skærmende beplantning ind mod boligområderne. 
Her gælder også 3.3, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4 

 
Status:
Forslag

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: For en ejendom pÃ¥ H. J. Henriksens Vej Ølsted
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk