Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Rammer Enkeltområder Forslag 1.C2

Melby
Vinderød
Enghaven
Frederiksværk
Magleblik
Kregme
Ølsted
Hundested
Lynæs
Torup
Enkeltområder
Forslag
1.C2
7.B13
7.E3
Vedtaget
 

Rammeområde 1.C2


Plannummer 1.C2 
Plannavn Nyvej i Asserbo 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Plandistrikt Melby 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Arealanvendelse

Centerformål - lokalcenter

 
Zonestatus Byzone 
Min. grundstørrelse 700 m2 
Bebyggelsesprocent 40 
Max. antal etager 1½ 
Anvendelse Centerformål - lokalcenter 
Bemærkning Den maksimale ramme til butiksformål er 1.250 m2 inkl. eksisterende butiksareal. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.000 m2 + personalerum for dagligvarebutikker og 300 m2 for andre butikker. 
Her gælder også 3.3,3.6,6.1,6.2 

 
Status:
Forslag

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Nyvej i Asserbo
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk