Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning Statens vand- og naturplaner

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Miljøscreening
Ændringer
 

Statens vand- og naturplaner


Statens vandplaner kom i 2011. Naturstyrelsen har med afsæt i to EU-direktiver udarbejdet vandplaner for alle vandløb, søer og kystvande, grundvand samt for de udpegede Natura 2000 områder. Efterfølgende har Halsnæs Kommune i 2012 udarbejdet en vandhandleplan for de forskellige indsatser, der er nødvendige for at vand- og naturområderne kan få eller opretholde en god tilstand.

Pr. 1. april 2013 er såvel vandplaner som vandhandleplan endnu ikke retsgyldige, da statens vandplaner skal genvedtages, og først derefter kan vandhandleplanen for Halsnæs Kommune få retsgyldighed. Indtil da gælder retningslinierne for vand i Regionplan 2005, som er ophøjet til et landsplandirektiv. 

 

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk