Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning Statens vand- og naturplaner

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredeg√łrelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Milj√łscreening
Ændringer
 

Statens vand- og naturplaner


Statens vandplaner kom i 2011. Naturstyrelsen har med afs√¶t i to EU-direktiver udarbejdet vandplaner for alle vandl√łb, s√łer og kystvande, grundvand samt¬†for de udpegede Natura 2000 omr√•der. Efterf√łlgende har Halsn√¶s Kommune i 2012 udarbejdet en vandhandleplan for de forskellige indsatser, der er n√łdvendige for at vand- og naturomr√•derne kan f√• eller opretholde en god tilstand.

Pr.¬†1. april 2013 er s√•vel vandplaner som vandhandleplan¬†endnu ikke retsgyldige, da statens vandplaner skal genvedtages, og f√łrst derefter kan vandhandleplanen for Halsn√¶s Kommune f√• retsgyldighed.¬†Indtil da g√¶lder retningslinierne for vand i Regionplan 2005, som er oph√łjet til et landsplandirektiv. 

 

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk