Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning Råstofplan

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Miljøscreening
Ændringer
 

Råstofplan


Region Hovedstaden har i maj 2013 vedtaget Råstofplan 2012, der udpeger områder, hvor der kan udvindes råstoffer. I Halsnæs Kommune er der tale om tre områder ved Ølsted og St. Havelse. 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk