Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning Plan- og Agenda Strategi

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredeg√łrelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Milj√łscreening
Ændringer
 

Plan- og Agenda Strategi


Kommuneplan 2013 har inddraget en lang r√¶kke emner fra Halsn√¶s Kommunes anden Plan- og Agenda 21 Strategi, der blev vedtaget af Byr√•det i 2011. Det er udover emner fra de statslige interesser: √Ündrede retningslinjer for placering af enkeltst√•ende dagligvarebutikker. √ėget fokus p√• at tiltr√¶kke borgere/ Halsn√¶s Kommunes forcer. Mere fokus p√• lokal regnvandsh√•ndtering. Nyt muligt potentielt v√•domr√•de ved Lyngby √Ö i samarbejde med Hiller√łd Kommune. Retningslinjer for muligheder for at etablere vedvarende energianl√¶g. Fokus p√• landbrugets rolle som naturforvalter f.eks. p√• Arren√¶s. Fastholdelse af langsigtede m√•ls√¶tninger for de overordnede trafikanl√¶g som veje og baner. √ėget fokus p√• kulturv√¶rdier i byerne. Flere emner vil blive indarbejdet fremover, efterh√•nden som de processer, der er i gang nu, bliver f√¶rdige.

Der arbejdes nemlig p√• en lang r√¶kke projekter, som senere i st√łrre eller mindre omfang bliver indarbejdet i kommuneplanen senere. Her kan n√¶vnes: Stiplan, turismestrategi, kulturmilj√łprojekt, unders√łgelse af bymidten i Hundested, St√•lsat Kulturarvs-projektet, Projekt for bedre sammenh√¶ng mellem Hundested by og havn, klimastrategi hvor der ogs√• ses p√• oversv√łmmelsesomr√•der m.m., nye plejeplaner for naturomr√•der, ops√¶tning af infotavler for naturomr√•der, et aktivt erhvervssamarbejde hvor kommune, forskning og virksomheder knyttes sammen, arbejde med erhvervsklynger der har s√¶rlige forcer samt sikring af kulturmilj√łet i Kikhavn, Lyn√¶s og Liseleje.

 

Andre kommunale planer

Der er siden 2007 udarbejdet en r√¶kke kommunale planer for bestemte temaer, som alle udg√łr en del af grundlaget for kommuneplanen. Det er:

 

Vision og retningslinjer for Frederiksværk bymidte, vedtaget af Byrådet i april 2008.

Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Frederiksværk.

 

Masterplan for Hundested Havn, vedtaget af Byrådet i september 2008.

Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Hundested.

                            

Masterplan for Hundested bymidte, der er vedtaget af Byrådet i oktober 2008.

Retningslinjerne er indarbejdet i rammerne for Hundested.

 

Trafikplan for Halsnæs Kommune, udarbejdet af ViaTrafik og Halsnæs Kommune, februar 2009. Trafikplanen er indarbejdet i afsnittet om trafik.

 

Detailhandelsanalyse der er udarbejdet af Institut for Center Planlægning i marts 2008.

Detailhandelsanalysen er indarbejdet i afsnittet om centerformål og detailhandel.

 

Vand - mulighed og udfordringer, Handlingskatalog, januar 2009.

Relevante dele af anbefalingerne er indarbejdet.

 

Plan for almene boliger i Halsnæs Kommune.
Relevante dele er indarbejdet.

 

Sundhedspolitik, Erhvervspolitik og Kultur & Fritidspolitik, alle fra 2011.
Relevante dele er indarbejdet i kommuneplanen.

 

Vandhandleplan for Halsnæs Kommune, 2012

Vandhandleplanen er pr. 1. april 2013 ikke g√¶ldende, da de statslige vandplaner skal genvedtages f√łrst. Derefter vil vandhandleplanen atter bliver retsg√¶ldende, og p√• baggrund af den og vandplanerne vil vandafsnittene 7.0-7.5 kunne vedtages ved et kommuneplantill√¶g.

 

Milj√łministeren fasts√¶tter de overordnede rammer for kommunens planl√¶gning i form af regeringens landsplanredeg√łrelse og ved landsplandirektiver mv. Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde √•r en regional udviklingsplan (RUP) samt en r√•stofplan. Kommunens planl√¶gning m√• ikke v√¶re i strid med de overordnede planer. 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk