Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning Nabokommunernes planlægning

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Miljøscreening
Ændringer
 

Nabokommunernes planlægning


En del af kommunens planlægning påvirker områder udenfor kommunegrænsen. Det gælder især planlægning i det åbne land, hvor eksempelvis værdifulde landskaber og biologiske interesseområder med vigtige levesteder for dyr og planter ofte går på tværs af kommunegrænsen.

 

Planlægning indenfor trafikområdet har også ofte kommunegrænseoverskridende karakter, men sker også ofte i samarbejde med såvel nabokommuner som andre myndigheder. 

 

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk