Landsplandirektiver og Fingerplan


Halsn√¶s Kommune er omfattet af Fingerplan 2013, der er et landsplandirektiv for Hovedstadsomr√•dets planl√¶gning. Fingerplan 2013 deler hovedstadsomr√•det op i fire omr√•der: Det indre storbyomr√•de, det ydre storbyomr√•de, de gr√łnne kiler og det √łvrige Hovedstadsomr√•de. Der er forskellige bestemmelser for byudviklingen i de forskellige omr√•der, men overordnet set skal byudviklingen ske i det indre og ydre storbyomr√•de. Halsn√¶s Kommune ligger i det √łvrige Hovedstadsomr√•de, hvor byudviklingen skal v√¶re begr√¶nset og af lokal karakter. I overensstemmelse med Fingerplanen satser Kommuneplan 2013 p√• at udvikle byerne indenfor de udlagte arealer og satser p√• fort√¶tning og byomdannelse frem for inddragelse af omr√•der i det √•bne land.

 

Halsnæs Kommune er desuden omfattet af et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der fastsætter overordnede bestemmelser for planlægning for områder til detailhandel. Retningslinjerne for detailhandel er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens detailhandelsbestemmelser.

 

Endelig er der i¬†¬†2009 offentliggjort et landsplandirektiv for genanvendelse af Auder√łdlejren, der fasts√¶tter den fremtidige anvendelse af den milit√¶re lejr efter at forsvaret har forladt omr√•det.

 

Statslige interesser

Milj√łministeriet har i 2011 fremlagt de statslige interesser i den kommunale planl√¶gning. Kommuneplan 2013 er udarbejdet, s√•ledes at den ikke er i strid med de statslige interesser. Et af interessepunkterne er, at der skal udarbejdes en sammenh√¶ngende turistpolitisk overvejelse for Halsn√¶s Kommune, hvis der skal lokaliseres nye ferie- og fritidsanl√¶g i kystn√¶rhedszonen. Det er ikke umiddelbart aktuelt, men det er besluttet at udarbejde en s√•dan turistpolitisk overvejelse i sin egen selvst√¶ndige proces i l√łbet af 2013-2014, s√•ledes at det ogs√• bliver muligt at f√• mere fokus p√• denne proces.