Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredeg√łrelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Milj√łscreening
Ændringer
 

Indledning


Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsn√¶s Kommune. Den indeholder rammer og retningslinier for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 √•rs sigte. Kommuneplan 2013 for Halsn√¶s Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 og senere √¶ndringer.

 

Kommuneplan 2013 best√•r af en hovedstruktur med retningslinjer og en redeg√łrelse, der g√¶lder for hele kommunen, og rammer for lokalplanl√¶gningen i afgr√¶nsede omr√•der.

 

Hovedstrukturen indeholder et kapitel med seks tv√¶rg√•ende temaer: Kultur og oplevelser, Sundhed, Klima, B√łrn og unge, Socialomr√•det samt √Üldre. Desuden er der kapitler med retningslinjer og¬†redeg√łrelse, for byer, fritid, det √•bne land,¬†teknik og vand. Redeg√łrelsen er retligt set en fortolkning, der handler om planens foruds√¶tninger og hensigterne med retningslinjerne i hovedstrukturen og rammedelen. Redeg√łrelsen er ikke bindende, men har mere karakter af en forklarende tekst. Retningslinjerne samt rammerne er bindende for kommunen og kan - i enkelte sammenh√¶nge - ogs√• g√łres bindende for borgeren.

 

Rammerne angiver kommunens intentioner med de enkelte lokalomr√•der. Her kan du se, hvad de langsigtede m√•l for omr√•derne er, og hvilke muligheder der er i lokalomr√•det.¬†Det kan for eksempel v√¶re i forhold til bestemmelser om anvendelse, bebyggelses art og st√łrrelse, bestemmelser om erhverv, gr√łnne omr√•der og s√• videre. I rammerne er ogs√• henvist til de retningslinjer, der er g√¶ldende som generelle rammer. Kommuneplanen er ikke bindende for grundejere, men kan for¬†bestemmelser om byggeri og anvendelse g√łres det. Kommunen skal if√łlge Planloven virke for kommuneplanens gennemf√łrelse. Det betyder, at kommune ikke m√• give tilladelse til byggeri eller udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanen. Kommunens bygge- og anl√¶gsaktiviteter m√• heller ikke stride mod kommuneplanens hovedstruktur eller rammer.

 

Kommuneplan 2013 er den¬†anden kommuneplan for Halsn√¶s Kommune og en opdatering af den f√łrste fra 2009. Forslaget til Kommuneplan 2013 blev behandlet af Byr√•det i juni 2013 og forslaget kom i h√łring fra omkring den 1. juli og frem til midt i¬†september 2009. Kommuneplanen er planlagt vedtaget p√• byr√•dsm√łdet¬†i december 2013. 

 

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk