Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo

4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
20 - For Kregme Lokalcenter
16 - For et område på Læssevejen
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
7 - for bevaringsværdige bygninger
23 - For et område ved Ved Isefjorden
1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
 

Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo


Plannavn
Nyvej i Asserbo

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
15. september 2015

Dato for ikrafttræden
22. september 2015

Høring start
11. maj 2015

Høring slut
8. juli 2015


Baggrund

Baggrunden for tillægget er at revidere lokalcentrenes butiksbestemmelser, idet det er ønsket, at de hver især kun skal have en butiksrummelighed, der muliggør en dagligvarebutik på 1.000 m2 - og eventuelt et antal mindre butikker ved siden af.


Formål

Formålet med tillægget er at ændre ramme 1.C2s bestemmelser for butiksformål fra maksimalt 1.750 m2 til 1.250 m2 og ændre tilsvarende i tabel 3.6.2.


Indhold

Kommuneplanens tabel 3.6.4 hørende til detailhandelsafsnittet ændres således, at den maksimale ramme for bruttoetageareal til detailhandel for Asserbo Lokalcenter reduceres fra 1.750 m2 til 1.250 m2.


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk