Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 7 - for bevaringsværdige bygninger

4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
20 - For Kregme Lokalcenter
16 - For et område på Læssevejen
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
7 - for bevaringsværdige bygninger
23 - For et område ved Ved Isefjorden
1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
 

7 - for bevaringsværdige bygninger


Plannavn
for bevaringsværdige bygninger

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
1. marts 2016

Dato for ikrafttræden
8. august 2016

Høring start
1. oktober 2015

Høring slut
27. november 2015

PDF

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet på baggrund af flere tilfælde, hvor bygninger, der burde være bevaret, er blevet revet ned. Byrådet besluttede derfor i august 2012, at de bevaringsværdige bygninger i Halsnæs Kommune skulle sikres, og igangsatte en registrering af bevaringsværdierne.

 


Formål

Kommunen har ansvaret for udpegning af de bevaringsværdige bygninger, mens Kulturstyrelsen har ansvaret for at frede bygninger. Kommuneplantillæg nr. 7 har det formål at udpege de bevaringsværdige bygninger i Halsnæs kommune.

Bygninger, der udpeges som bevaringsværdige, er bygninger som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler på god byggeskik, eller fortæller en historie om tidens udvikling og forskellige tiders levevilkår, og som må betegnes som uundværlige i gadebilledet, i landskabet eller for helheden og som derfor, så vidt muligt skal sikres for eftertiden.

Udpegningen er foregået ved brug af SAVE metoden, en udpegningsmetode udarbejdet af Kulturstyrelsen. Der er indtil nu foretaget registreringer i Frederiksværk bymidte, i Hundested Bymidte og i Lynæs samt af stationsbygningerne (kortene nedenfor viser områdeafgrænsningerne  for registreringen). Alle ejendomme fra før 1960 er blevet besøgt.

SAVE-metoden
Vurderingen af bevaringsværdien efter SAVE-metoden bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende karakter, der bygger på konkrete delvurderinger af den enkelte bygning. Almindeligvis vil den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi dog veje tungest.
For hvert vurderingsparametre gives en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. dvs. at karaktererne 1 - 4 regnes for en høj værdi.
De fredede bygninger i Halsnæs kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.


Gælder for hele kommunen?
Ja
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk