Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 23 - For et område ved Ved Isefjorden

1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
20 - For Kregme Lokalcenter
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
16 - For et område på Læssevejen
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
23 - For et område ved Ved Isefjorden
7 - for bevaringsværdige bygninger
 

23 - For et område ved Ved Isefjorden


Plannavn
For et område ved Ved Isefjorden

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
22. marts 2018

Dato for ikrafttræden
5. april 2018

Høring start
30. november 2017

Høring slut
11. januar 2018


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk