Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård

4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
20 - For Kregme Lokalcenter
23 - For et område ved Ved Isefjorden
16 - For et område på Læssevejen
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
7 - for bevaringsværdige bygninger
1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
 

22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård


Plannavn
For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
30. januar 2018

Dato for ikrafttræden
9. februar 2018

Høring start
19. september 2017

Høring slut
14. november 2017


Baggrund

Baggrunden for tillægget er at det nuværende plangrundlag for Møllekildegård, umiddelbart vest for Torup landsby, (ejendommens adresse er Torupvejen 118) udelukkende giver mulighed for at området anvendes til golfbane. Ejerne af området ønsker at tilbageføre områdets anvendelse til landbrugsdrift. Muligheden for at etablere golfbane fastholdes. Den ændrede anvendelse kræver et kommuneplantillæg samt tillæg til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup.


Formål

Formålet med tillægget er at ændre rammeområde 10.R15 bestemmelser fra udelukkende at kunne anvende området til golfbane til også at omfatte landbrugsdrift.


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk