Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 20 - For Kregme Lokalcenter

4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
20 - For Kregme Lokalcenter
16 - For et område på Læssevejen
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved M√łllekildeg√•rd
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
7 - for bevaringsværdige bygninger
23 - For et område ved Ved Isefjorden
1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom p√• H. J. Henriksens Vej √ėlsted
17 - For en dagligvarebutik p√• N√łrregade
 

20 - For Kregme Lokalcenter


Plannavn
For Kregme Lokalcenter

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
13. september 2016

Dato for ikrafttræden
15. september 2016

H√łring start
9. maj 2016

H√łring slut
8. juli 2016

PDF

Baggrund

I Kregme har et mindre omr√•de ved Hiller√łdvej i mange √•r v√¶ret brugt til butiksform√•l. Det er nu blevet aktuelt at fastl√¶gge funktionen for omr√•det, som er omfattet af kommuneplanramme 6.B7 Kregme Center, n√¶rmere. Omr√•det har hidtil v√¶ret udlagt til mindre dagligvarebutikker/ udvalgsvarebutikker, og har v√¶ret t√¶nkt at fungere som et lokalcenter for Kregmeomr√•det. Det har imidlertid ikke v√¶ret udlagt som lokalcenter, hvilket besv√¶rligg√łr den tilt√¶nkte funktion for omr√•det p√• grund af Planlovens bestemmelser om butiksplacering uden for centerstrukturen.

Med dette till√¶g udl√¶gges omr√•det, som er omfattet af kommuneplanramme 6.B4 til lokalcenter, idet der redeg√łres for lokalcenterets sammenh√¶ng med den √łvrige detailhandelsstruktur i Halsn√¶s Kommune og for lokalcenterets placering i forhold til sit opland. Rammen justeres samtidig for at passe til lokalcenteret.


Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge rammeområde 6.B7 Kregme Center til lokalcenter i detailhandelsstrukturen og tilpasse rammen en anelse.


Indhold

Redeg√łrelse

Detailhandelsstrukturen i Halsn√¶s Kommune fremg√•r af Kommuneplan 2013, afsnit 3.6 Centeromr√•der og detailhandel, og er baseret p√• to st√łrre bymidter i de to gamle kommunecentre Hundested og Frederiksv√¶rk samt en mindre bymidte i √ėlsted. Dertil er et antal lokalcentre, der er placeret i de st√łrre sammenh√¶ngende boligomr√•der i den nordlige del af kommunen. Det er i Lyn√¶s (sydlig del af Hundestedomr√•det), Torup (landsby mellem Hundested og Frederiksv√¶rk), Liseleje (kystby og stort sommerhusopland), Asserbo (boligomr√•de med stort sommerhusopland) og Enghaven (st√łrre boligomr√•de i den nordlige del af Frederiksv√¶rk). I den sydlige del af kommunen har der hidtil kun v√¶ret bymidten i √ėlsted og et mindre omr√•de med en eksisterende dagligvarehandel med mere i Kregme. Kregme er et stort boligomr√•de syd for Frederiksv√¶rk med et tilknyttet sommerhusomr√•de.

Kregme er et boligomr√•de under udbygning, og for ogs√• at underst√łtte den udvikling, er det vurderet, at der er et behov for at udpege omr√•det til et lokalcenter p√• samme linje som de √łvrige tilsvarende i kommunen. Dermed vil detailhandelsstrukturen for Kregmeomr√•det ogs√• leve op til et af form√•lene for detailhandlen i kommunen: ‚ÄĚsikre en lokal og let tilg√¶ngelig dagligvareforsyning i alle lokalomr√•der.‚ÄĚ Desuden vil det p√• denne m√•de v√¶re muligt at sikre, at detailhandlen placeres et bestemt sted og ikke mere tilf√¶ldigt spredt som enkeltst√•ende butikker.

Lokalcenteret i Kregme vil betjene cirka 750 helårsboliger i byzone, hvortil kommer et mindre antal helårsboliger i landzone og sommerhusområdet. Dertil kommer et byudviklingsområde i den sydlige del af Kregme, hvor der er mulighed for at bygge yderligere 250 boliger. Endelig er der et tilknyttet sommerhusområde med cirka 450 sommerhuse. I alt lidt over 1.200 boliger i dag og potentielt omkring 1.450 boliger fremover. Der er derfor et stort og solidt opland til et lokalcenter i Kregmeområdet.
Det er vurderet, at der b√•de nu og is√¶r efter en f√¶rdigudbygning af Kregme er et behov for at sikre et lokalt handelsomr√•de, hvor der ikke blot kan ligge en enkelt butik, men er en vis fleksibilitet for at kunne betjene omr√•det fornuftigt. I linje med den justering af lokalcentrene, der er udf√łrt tidligere, vil der ogs√• i Asserbo kun kunne v√¶re en st√łrre dagligvarebutik og et antal mindre butikker. Det er ogs√• vurderet, at s√•danne lokale butikker b√łr placeres samlet, centralt og et sted med god trafikal adgang. Det vurderes, at den foresl√•ede udpegning opfylder dette.

Trafikalt ligger lokalcenteret centralt. Det ligger ud til den overordnede vejstruktur, s√•ledes at boligvejene ikke belastes af trafik til og fra butikkerne. Det ligger fint placeret i forhold til, at pendlere fra b√•de nord og syd kan handle ind lokalt p√• vej hjem fra arbejde, ligesom det via omr√•dets veje og stier er nemt at n√• fra hovedparten af lokalomr√•det. Et minus er dog, at de fleste bl√łde trafikanter skal krydse Hiller√łdvej, hvor der er meget trafik. Der findes ikke nogen niveaufri passager, men der er flere midterheller, s√• passagen kan ske af to gange.
Vejadgang til omr√•det sker dels fra Hiller√łdvej, der er en overordnet vej, dels fra Kappelh√łjvej, der er en lokal vej, som forbinder de nord- og sydlige dele af Kregme. Stiadgang sker dels via de lokale veje og dels via stier, som alle munder ud i Hiller√łdvej eller Kappelh√łjvej. Der er desuden busstoppesteder indenfor 100 meter fra lokalcenteret.
Der er stoppesteder for såvel lokalbus som regionalbus tæt på lokalcenteret.

Det vurderes ikke, at der i Kregme-området er nogle alternative placeringsmuligheder for et lokalcenter, som vil have den samme centrale placering, samme gode tilgængelighed og samme mulighed for synergi med allerede eksisterende funktioner (Statoiltanken).

Ændringen i detailhandelsstrukturen vurderes at være minimal, idet der har været detailhandel med dagligvarer og servicestation på stedet i omkring 55 år. Lokalcenteret har været udlagt til butiksformål i kommuneplanen siden 2001.

Retningslinjer
Retningslinje 3.6.22 ændres til:

‚ÄĚ3.6.22¬† Detailhandel kan placeres inden for bymidterne i kommunens st√łrre byer Hundested og Frederiksv√¶rk, den mindre bymidte i √ėlsted samt inden for de 6 lokalcenter Asserbo, Lyn√¶s, Torup, Enghaven, Kregme og Liseleje. Dagligvarebutikker i disse omr√•der m√• kun placeres, hvor det er trafikalt hensigtsm√¶ssigt. Ans√łgeren skal om n√łdvendigt p√•vise det gennem en unders√łgelse foretaget af en anerkendt r√•dgiver.

 

Udenfor bymidter og lokalcentre kan der etableres enkeltstående butikker med et bruttoareal på op til 200 m², når de alene tjener lokalområdet. Det vil sige dagligvarer, cafeer/ restauranter og turistrelaterede butikker og lignende.
Enkelte steder, kan der etableres enkeltst√•ende dagligvarebutikker med et bruttoareal p√• op til 1.000 m¬≤ inkl. indend√łrs vareg√•rd, indend√łrs pap- og flaskeh√•ndtering, op til 200 m¬≤ til personalefaciliteter samt op til 50 m¬≤ til udend√łrs vareudstilling (f.eks. blomster). Butikkerne skal fortrinsvis tjene til et lokalomr√•des daglige forsyning. S√•danne butikker skal placeres velbeliggende i det lokale boligomr√•de, s√• der er mange boliger i n√¶romr√•det og de m√• af trafikale √•rsager ikke placeres n√¶rmere Frederikssundsvej, Hiller√łdvej, Hundestedvej, Helsingevej og Amtsvejen end 75 meter. Butikkerne m√• ikke placeres i omr√•der udlagt til erhvervsform√•l, og skal placeres trafikalt hensigtsm√¶ssigt s√•ledes, at de er let tilg√¶ngelige for fodg√¶ngere og cyklister og ikke medf√łrer trafikproblemer ved d√•rlige adgangsforhold, kryds, veje der ikke er dimensioneret til trafikken med mere.
Alle enkeltst√•ende butikker udenfor bymidter og lokalcentre skal placeres mindst 500 meter fra bymidter og lokalcentre samt andre st√łrre (over 250 m¬≤) enkeltst√•ende butikker.
Eventuelt kan affaldscontainere placeres udend√łrs, men afsk√¶rmet.

  

De afgr√¶nsede omr√•der til detailhandel fremg√•r af retningslinjekortet¬†for hver bymidte og hvert lokalcenter (Frederiksv√¶rk bymidte, Hundested bymidte, √ėlsted bymidte, Lyn√¶s lokalcenter, Torup lokalcenter, Liseleje lokalcenter, Asserbo lokalcenter, Kregme lokalcenter og Enghave lokalcenter).

 

Den maksimale ramme for butiksbyggeri fremg√•r af tabel 3.6.4‚ÄĚ

 

Retningslinje 3.6.25 ændres til:

‚ÄĚ3.6.25 For at regulere detailhandlen i kommunen, er der fastsat et maksimalt antal kvadratmeter (bruttoetageareal) til detailhandel i Frederiksv√¶rk bymidte, Hundested bymidte og √ėlsted bymidte samt i de seks lokalcentre. Det maksimale bruttoetageareal fremg√•r af tabel 3.6.4‚ÄĚ

Tabel 3.6.3 tilf√łjes f√łlgende linje:

 Område  Maximalt bruttoareal for dagligvarebutikker Maximalt bruttoareal for udvalgsvarebutikker 
 Kregme lokalcenter  1.000 m²  500 m² 

Tabel 3.6.4 tilf√łjes f√łlgende linje:

Navn:  Bruttoetageareal pr. 1.1.2016   Maksimal ramme for bruttoetageareal til detailhandel
 Kregme Lokalcenter  1.000 m²   1.500 m² 

 


Gælder for hele kommunen?
Nej

FÝlgende rammeomrŚder bliver aflyst ved tillśggets endelige vedtagelse:


FÝlgende nye rammeomrŚder bliver udlagt i tillśgget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk