Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 17 - For en dagligvarebutik på Nørregade

15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
23 - For et område ved Ved Isefjorden
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
7 - for bevaringsværdige bygninger
1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
20 - For Kregme Lokalcenter
16 - For et område på Læssevejen
 

17 - For en dagligvarebutik på Nørregade


Plannavn
For en dagligvarebutik på Nørregade

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
26. januar 2016

Dato for ikrafttræden
28. januar 2016

Høring start
18. september 2015

Høring slut
16. november 2015


Baggrund

Der er planlagt et butiksprojekt på Nørregade 35-37 umiddelbart nord for parkeringspladsen ud for rådhuset. Der vil blive tale om en dagligvarebutik i stueetagen og seks lejligheder på førstesalen ud mod Nørregade med taghaver mod vest. For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt med små ændringer i kommuneplanen.


Formål

Formålet med kommuneplantillæg nr. 17 er at flytte grænsen mellem rammeområderne 4.B2 Nørregade Nord og 4.C2 Nordcenteret, således at hele butiksprojektet kommer til at ligge i rammeområde 4.C2. Samtidig skal der gives mulighed for en maksimal bygningshøjde på 13 meter langs Nørregade – vest for denne, for at kunne etablere de seks lejligheder ovenover butikken.

I forbindelse med ændringerne skifter de to rammer samtidig nummer. 4.B2 bliver til 4.B27, mens 4.C2 bliver til 4.C17.


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk