Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 15 - Solcelleanlæg ved Evetofte

4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
20 - For Kregme Lokalcenter
16 - For et område på Læssevejen
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
7 - for bevaringsværdige bygninger
23 - For et område ved Ved Isefjorden
1 - For Hundested Bymidte
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
 

Plannavn
Solcelleanlæg ved Evetofte

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
6. oktober 2015

Dato for ikrafttræden
21. oktober 2015

Høring start
25. juni 2015

Høring slut
20. august 2015


Baggrund

Solenergi Danmark A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg ved Evetofte. Anlægget er så stort, at det kræver, at der kommuneplanlægges for det. Da der ikke er udlagt rammer i kommuneplanen på det pågældende sted, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for lokalplaner i området
.


Formål

Kommuneplantillæg til Kommuneplan for Halsnæs Kommune 2013-2025 skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Kommuneplantillægget udlægger et nye rammeområde – 1.T4 til solcelleanlæg. De nye rammebestemmelser for 1.T4 fremgår af nedenstående.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etableringen af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg.


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:


15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk