Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Fritid Sommerhuse Retningslinjer

Sommerhuse
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Kolonihaver
Friluftsformål
 

 

 

Se kortet i stort format.


Kort 4.1


4.1.1 Der udlægges ikke nye sommerhusområder, og eksisterende sommerhusområder fastholdes som rekreative områder til ferieformål.

 

4.1.2 Sommerhusområder må kun anvendes jf. gældende lovgivning til ferie og fritidsformål, som ikke har erhvervsmæssig karakter.

 

4.1.3 Sommerhusomr√•der kan anvendes til sommerboligform√•l som f.eks. sommerhuse, liberale erhverv (se nedenfor), gr√łnne omr√•der og f√¶llesanl√¶g samt aktiviteter, der ligner disse.

 

Minimumsgrundst√łrrelsen i sommerhusomr√•der er 1200 m¬≤. Mindste grundl√¶ngde og bredde er 15 meter. Vejareal kan ikke indg√• ved beregning af minimumsgrundst√łrrelsen.

 

4.1.4 Bebyggelsesprocenten i sommerhusomr√•der er 15 procent, idet dog det samlede boligareal p√• en ejendom ikke m√• v√¶re st√łrre end 250 m2, og det samlede bebyggede areal p√• en ejendom inkl. sm√•bygninger ikke m√• v√¶re st√łrre end 300 m2, hvoraf garager, carporte, udhuse og andre sm√•bygninger i alt m√• udg√łre 80 m2.

 

En garage eller carport m√• ikke v√¶re st√łrre end 60 m2.

 

4.1.5 Sommerhusbebyggelse m√• ikke v√¶re over 5 meter h√łjt og m√• ikke v√¶re indrettet med mere end en etage uden udnyttelig tagetage.

 

Sommerhusbebyggelse, der er forsynet med str√•tag m√• v√¶re op til 6,5 meter h√łjt.

 

4.1.6 Der skal være en biofaktor på 0,7 i sommerhusområder, dog på 0,8 i sommerhusområder med særlige naturværdier.

 

Biofaktoren beregnes som angivet i bilag 1.

 

Parkering skal ske på ubefæstede arealer, eller græsarmering. Der kan etableres fast belægning i carporte og garager.

 

4.1.7 Det skal sikres, at kulturhistoriske og milj√łm√¶ssige kvaliteter i et omr√•de bevares. P√• samme m√•de skal s√¶rligt karakteristiske bebyggelser sikres.

 

Ved nybyggeri, √¶ndringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses omr√•det. Alternativt kan et st√łrre byggeri have sin egen s√¶regne stil. For √¶ldre bygninger skal enhver √¶ndring af bygningens udseende v√¶re med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og konstruktion.

 

Bygninger, der er erklæret bevaringsværdige i en lokalplan eller kommuneplan må ikke ombygges udvendigt eller rives ned uden særlig tilladelse fra Byrådet.

 

Bevaringsv√¶rdige kulturmilj√łer og bygninger er beskrevet i rammerne for de enkelte omr√•der.

 

4.1.8 Der må generelt ikke være erhverv i sommerhusområder. Undtaget er liberalt erhverv jf. afsnit om erhverv i boligområder , idet indehaver af erhvervet dog skal være lovligt helårstilmeldt på adressen. Kravene for boligområder er skærpet, idet ejendommen ikke må skifte karakter, det vil sige, at der f.eks. ikke må skiltes eller være ansatte.

 

4.1.9 Ved lokalplanlægning af sommerhusområderne skal der tages særligt hensyn til områdernes rekreative værdier.

 

Karakteristiske tr√¶k og sammenh√¶nge skal s√łges bevaret og styrket. Det er for eksempel en s√¶rlig skovkarakter, bygningsm√¶ssige v√¶rdier, √•bninger i landskabet, markante bakker, skr√¶nter, slugter med mere.

 

Der skal sikres stiforbindelser i sommerhusområderne, da områderne også har rekreative værdier for andre end dem, der bor der. Det er for eksempel stier fra baglandet til Kattegat og Roskilde Fjord, stier til   udsigtspunkter, stier til og gennem særlige naturområder og så videre.

 

4.1.10 Det skal sikres, at privat udvendig belysning i sommerhusområder vælges og placeres, så den ikke er genegivende i forhold til naboer og områdets naturlige karakter.

 

4.1.11 Der må ikke skiltes på bygninger og grunde i sommerhusområderne.

 

4.1.12 I sommerhusomr√•der m√• der ikke hens√¶ttes containere, skurvogne eller b√•de med en l√¶ngde p√• over 6,0 meter eller en h√łjde p√• over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ, uindregistrerede k√łret√łjer herunder biler og campingvogne, ombyggede containere og ombyggede skurvogne. Der m√• ikke foretages udend√łrs oplag, herunder affald, m√łbler, hvidevarer, byggematerialer og lignende - med mindre det vurderes at v√¶re af underordnet betydning. Mindre oplag af haveaffald og kortvarige oplag af byggematerialer i forbindelse med byggeri er dog tilladt.

 

I alle områder kan for eksempel en uindregistreret bil dog henstilles i en helt lukket garage, så den ikke kan ses udefra.

 

4.1.13 Der m√• ikke opstilles fritst√•ende master i sommerhusomr√•der, som for eksempel antenne-, parabol-, m√łlle-, og lysmaster. Undtaget er dog master til f√¶llesantenner og mobilantenner.

 

4.1.14 I skel mod vej, sti og naboer m√• der kun hegnes med levende hegn, som dog m√• st√łttes af √•bne lave tr√•dhegn. Faste hegn m√• kun opstilles som l√¶hegn internt p√• grundene - for eksempel omkring en terrasse og skal holdes mindst 2,5 meter fra skel. Der kan dog undtages, hvor et sommerhusomr√•de ligger ud til en st√¶rkt trafikeret vej/ betydende gennemfartsvej.

 

4.1.15 I sommerhusomr√•der med s√¶rlige naturv√¶rdier g√¶lder desuden f√łlgende forhold:

 

- Den dominerende beplantning skal best√• af planter, der er almindelige i omr√•det, eller som kan finde naturligt indpas. Beplantningen p√• den enkelte grund skal, s√• vidt det er muligt, have samme karakter som beplantningen i omr√•det i √łvrigt.

 

- Materialer, der anvendes til byggeri og andre anlæg, skal være domineret af naturmaterialer såsom træ, skifer, tegl, granit eller lignende. Der tillades ikke brug af reflekterende tagmaterialer. Stål, store glaspartier, beton og lignende må således kun anvendes som sekundære materialer. Farvevalget i disse områder skal være en del af jordfarveskalaen samt sort.

 

- Alt byggeri skel placeres mindst 5,0 meter fra skel mod vej og sti. På ejendomme over 2.500 m2 tillige også 5,0 meter fra skel mod nabo.

 

Energikilder

4.1.16 Solfanger- og solcelleanl√¶g skal v√¶re¬†antirefleksbehandlede eller p√• anden m√•de sikret mest muligt mod¬†refleksion og genskin. S√•danne anl√¶g skal v√¶re sorte eller m√łrkegr√•, og rammer skal v√¶re i samme farve som solcellerne, eller hele anl√¶gget kan udf√łres i farver, der er tilpasset det eksisterende tag. Solceller og solfangere skal placeres umiddelbart over og i plan med facader og tagflader og m√• ikke rager ud over disse. Ved bevaringsv√¶rdige bygninger m√• der som udgangspunkt ikke ops√¶ttes¬†s√•danne anl√¶g,¬†mens der i s√¶rligt f√łlsomme omr√•der skal tages s√¶rlige hensyn, eventuelt v√¶re forbud mod s√•danne anl√¶g.

 

4.1.17 Varmepumper og lignende skal placeres p√• facaderne, s√• de er mest muligt skjult i forhold til det offentlige rum og tilpasses facadernes farve og materiale mest muligt. Ved bevaringsv√¶rdige bygninger samt i s√¶rligt f√łlsomme omr√•der skal der tages s√¶rlige hensyn, eventuelt v√¶re forbud mod s√•danne anl√¶g.

 

4.1.18 Husstandsvindm√łller, minim√łller og lignende m√• ikke ops√¶ttes p√• bevaringsv√¶rdige ejendomme samt i f√łlsomme omr√•der, herunder s√¶rligt v√¶rdifulde sommerhusomr√•der. I √łvrige omr√•der m√• s√•danne m√łller kun ops√¶ttes, hvis de overholder g√¶ldende st√łjkrav og ikke fremst√•r som et markant teknisk anl√¶g.


 

Lovgrundlag 

                        Planloven                        

 

Udpegningsgrundlag

Der er ikke ændret i udpegningsgrundlaget i forhold til Kommuneplan 2009.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk