Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Fritid Kolonihaver Retningslinjer

Sommerhuse
Kolonihaver
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Friluftsformål
 

 

 

Se kortet i stort format.


Kort 4.2


4.2.1 Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver o.l.). Det fremgår af retniningslinjekortet, hvor der er udlagt arealer til kolonihaver.

 

4.2.2 Kolonihaveomr√•derne indg√•r i kommunens gr√łnne struktur med f√¶llesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden.

 

4.2.3 Ved anlæggelse af nye overnatningshaver skal der laves en samlet vurdering af området, for eksempel i forhold til behov, landskabelig vurdering med videre Udlæg af nye arealer kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

 

4.2.4 Der kan ikke planl√¶gges for nye kolonihaver med havelodder st√łrre end 400 m2. Det skal ved lokalplanl√¶gningen sikres, at kolonihaverne ikke anvendes til hel√•rsbeboelse.

 

4.2.5 For fritidshuse p√• nye kolonihavelodder m√• det bebyggede areal ikke overstige 40 m2 + 50 cm tagudh√¶ng til alle sider. Ud over dette m√• der opf√łres en sm√•bygning p√• op til 10 m2.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for kolonihaver er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß11 a nr.9 og ¬ß11c.

 

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget konkrete arealer til kolonihaver i Kommuneplan 2013. Halsn√¶s Kommune ligger i omr√•de C, hvor kommunerne skal planl√¶gge for et antal overnatningshaver svarende til bebyggelsesforholdene. I Halsn√¶s Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og ogs√• mange af kommunes t√¶t/lav omr√•der har haver. Derfor vurderes det ikke at v√¶re n√łdvendigt at udl√¶gge nye omr√•der.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk