Kolonihaver


Byrådet vil

- bevare kolonihaveområderne som et typisk dansk kulturmiljø.