Friluftsformål


Byrådet vil

- sikre gode rammer til friluftsaktiviteter og adgang til rekreative områder for kommunens borgere og besøgende ved at:

 - arbejde for at det åbne land tilbyder adgangs- og oplevelsesmuligheder for både det organiserede og det almene

(uorganiserede) friluftsliv med hovedvægt på det almene friluftsliv  

 - arbejde for let adgang fra byområderne til det åbne land for at sikre gode muligheder for oplevelser og motion i hverdagen

- arbejde for udbygning af stinettet, så der skabes forbindelse til natur- og kulturoplevelser i det åbne land

 - arbejde for at forbedre kystens rekreative værdier og forbedre tilgængeligheden til kysten 

 - arbejde for, at friluftsområderne så vidt muligt friholdes for og beskyttes mod støj og lugt af hensyn til den rekreative oplevelse 

 - arbejde for at sikre en meget god eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved Hundested, hvor de gode og attraktive badestrande ligger.