Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Retningslinjer

Bymønster
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Redegørelse
Retningslinjer
 

3.8.1 Der udlægges ikke arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for virksomheder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.6. 

 

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget nye områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2013.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk