Virksomheder med særlige beliggenhedskrav


Byrådet vil

- ikke udlægge nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dog kan eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav fortsat være placeret, hvor de er i dag, hvis de overholder gældende miljølovgivning, herunder evt. miljøgodkendelse.