Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Bymønster
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Redegørelse
Retningslinjer
 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav


Byrådet vil

- ikke udlægge nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dog kan eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav fortsat være placeret, hvor de er i dag, hvis de overholder gældende miljølovgivning, herunder evt. miljøgodkendelse. 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk