Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Erhverv Retningslinjer

Bym√łnster
Byudvikling og r√¶kkef√łlgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

3.7.1 Erhvervsomr√•der kan normalt anvendes til form√•l som f.eks. liberalt erhverv, lager- og v√¶rkstedsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, produktionsvirksomhed, h√•ndv√¶rkspr√¶gede virksomheder, kontor- og servicevirksomheder under 1.500 m2, offentlige form√•l, gr√łnne omr√•der og f√¶llesanl√¶g samt aktiviteter, der ligner disse.

 

3.7.2 I et antal s√¶rligt udpegede erhvervsomr√•der er der desuden mulighed for at etablere butikker, der forhandler s√¶rligt pladskr√¶vende varer. Nyt erhvervsbyggeri skal fremst√• med en pr√¶sentabel facade mod veje, stier og offentlige arealer. Facaden kan g√łres pr√¶sentabel gennem bygningens arkitektur, gr√łnne arealer og lignende, men f.eks. ikke gennem oplag, store parkeringspladser, skure, h√łj hegning, vareindlevering og lignende.

 

3.7.3 Ved nybyggeri, √¶ndringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses omr√•det. Alternativt kan et st√łrre byggeri have sin egen s√¶regne stil, der er gennemf√łrt og gennemarbejdet. For bevaringsv√¶rdige bygninger skal enhver √¶ndring af bygningens udseende v√¶re med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og konstruktion.

 

3.7.4 Bebyggelsesprocenten i erhvervsomr√•der er 45 procent. Rumfanget m√• ikke v√¶re over 3 m¬≥   pr. m¬≤ grundareal.

 

3.7.5 Der b√łr tilstr√¶bes en biofaktor p√• 0,3 ved nye erhvervsbyggerier og st√łrre √¶ndringer af eksisterende. Hvis denne biofaktor ikke kan n√•s, skal der redeg√łres for, hvad der er gjort, og hvorfor det ikke kan lade sig g√łre.

 

3.7.6 Biofaktor udregnes som angivet i bilag 1.

 

3.7.7 Alle byggerier skal overholde bestemmelserne i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).

 

3.7.8 I erhvervsområder må der ikke hensættes :

- containere

- skurvogne

- b√•de med en l√¶ngde p√• over 6,0 meter eller en h√łjde p√• over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ

- uindregistrerede k√łret√łjer herunder biler og campingvogne

- ombyggede containere

- ombyggede skurvogne

 

Undtaget herfra er genstande, som der er behov for i forbindelse med driften af et p√• ejendommen lovligt og registreret erhverv, forretning eller arbejde. Det kan for eksempel v√¶re uindregistrerede biler hos en bilforhandler eller et autov√¶rksted, en skurvogn hos en murer, en container hos en vognmand, skurvogne og containere i forbindelse med byggeri, midlertidigt hensatte k√łret√łjer og lignende.

 

3.7.9 Skilte i erhvervsområder skal primært have en vejledende funktion og må derfor ikke som primær funktion have karakter af reklame for virksomhedens produkter og ydelser.

 

3.7.10 Skiltning skal placeres på en måde, der giver god harmoni i forhold til bygninger og ubebyggede områder.

Skiltningen må ikke virke så voldsom, at den er det primære indtryk, man får af en virksomhed. Al skiltning på samme bygning/bygningsanlæg skal, så vidt det er muligt, være tilpasset hinanden.

 

3.7.11 Hvor der skiltes for flere forskellige virksomheder, for eksempel som vejvisningsskilte i et erhvervsomr√•de b√łr skiltene v√¶re ensartede. Fritst√•ende skilte i form af pyloner, t√•rne og flagst√¶nger m√• kun anvendes i begr√¶nset omfang. Det skal ske under stor hensyntagen til omgivelsernes karakter og eventuel visuel forurening og gene for omgivelserne. Det skal ogs√• ske under hensyntagen til trafikken og de enkelte forretningstypers og virksomhedstypers historiske traditioner.

 

3.7.12 Kommunen skal godkende alle former for skiltning.

 

3.7.13 √Ündringer og udvidelse af A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn i Halsn√¶s Kommune skal ske i overensstemmelse med kommuneplantill√¶gget ‚ÄĚVVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn i Halsn√¶s Kommune‚ÄĚ udstedt af Milj√łstyrelsen i oktober 2015.

 

 
 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk