Centerområder og detailhandel


Byrådet vil

- sikre levende og oplevelsesrige centerområder, med en lang række tilbud i såvel kommunens største byer som i lokalsamfundene

- arbejde for at gøre centerområderne levende også udenfor butikkernes åbningstider

- sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder

- sikre det bredest mulige udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger

- sikre en forsat udvikling af detailhandlen med dagligvare og udvalgsvarer i Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte