Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Centerområder og detailhandel

Bymønster
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Redegørelse
Retningslinjer
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

Centerområder og detailhandel


Byrådet vil

- sikre levende og oplevelsesrige centerområder, med en lang række tilbud i såvel kommunens største byer som i lokalsamfundene

- arbejde for at gøre centerområderne levende også udenfor butikkernes åbningstider

- sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder

- sikre det bredest mulige udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger

- sikre en forsat udvikling af detailhandlen med dagligvare og udvalgsvarer i Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk