Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Byudvikling og r√¶kkef√łlgebestemmelser Retningslinjer

Bym√łnster
Byudvikling og r√¶kkef√łlgebestemmelser
Redeg√łrelse
Retningslinjer
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

 

 

Se kortet i stort format.


Kort 3.2


 

3.2.1 Det er muligt¬†at overf√łre et landzoneomr√•de p√• 6,5 ha ved Ubberupvej i √ėlsted planomr√•de til byzone til boligform√•l. Omr√•det blev f√łrst udpeget i Regionplan 2005 og er videref√łrt i planl√¶gningen siden som et langsigtet byudbygningsomr√•de. Omr√•det fremg√•r af kortet. Se ogs√• tabellen¬†i redeg√łrelsen.

 

3.2.2 Ved udvikling af nye boligomr√•der skal der redeg√łres for naturv√¶rdierne i omr√•det, og v√¶sentlige naturv√¶rdier og naturelementer skal i videst muligt omfang beskyttes og indarbejdes i planl√¶gningen af omr√•det.


 

Lovgrundlag

 

Kommuneplanen skal if√łlge Planlovens ¬ß11a indeholde retningslinjer for udl√¶g af nye arealer til byzone. Byudviklingen skal f√łlge reglerne i Fingerplan 2013, der er Landsplandirektiv for hovedstadsomr√•dets planl√¶gning. If√łlge Fingerplanen skal byudviklingen v√¶re af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentrene eller som afrunding af andre bysamfund. Der skal fastl√¶gges r√¶kkef√łlge for ny byudvikling.¬†





Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk