Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Byudvikling og rækkefølgebestemmelser

Bymønster
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
Redegørelse
Retningslinjer
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

Byudvikling og rækkefølgebestemmelser


Byrådet vil 

- opprioritere fortætning af byer og byomdannelse og nedprioritere inddragelse af nye arealer i det åbne land 

 - udlægge arealer til enkelte nye byområder i Kommuneplan 2013-2025  

- sikre, at der tages hensyn til kystnærhedszonen og naturværdierne, når der planlægges for nye byområder  

- planlægge boliger tæt på institutioner, skoler, butikker og kollektiv trafik for at mindske biltrafikken  

- bevare og beskytte bynære naturelementer.

  

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk