Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Bymønster

Bymønster
Redegørelse
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

Bymønster


Temaet Bymønster viser bystrukturen i Halsnæs, hvor der er to kommunecentre, 10 lokalsamfund og 12 landsbyer, og kommer med en kort beskrivelse af de tre elementer.

  

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk