Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer

Bym√łnster
Byudvikling og r√¶kkef√łlgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

Byer


Kapitlet Byer indeholder en række temaer, der beskriver status og udviklingsmulighederne for byområderne i Halsnæs.

Temaerne i kapitlet er:

  • Bymønster, der handler om den overordnede bystruktur
  • Byudvikling og rækkefølgebestemmelser, der handler om den langsigtede byudvikling
  • By- og boligudvikling, der handler om de nære udviklingsmuligheder og retningslinierne for boligområderne
  • Frederiksværk, der handler om intentionerne for Frederiksværk med særligt fokus på bymidten
  • Hundested, der handler om intentionerne for Hundested med særligt fokus på bymidten og havnen
  • Center og detailhandel, der handler om udviklingsmulighederne og indeholder retningslinierne for detailhandlen i bymidterne, i lokalsamfundene og for særligt pladskrævende butikker.
  • Erhverv, der handler om, hvilke muligheder der ses for den fremtidige erhvervsudvikling
  • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der handler om, hvad der vil skulle til for at placere sådanne virksomheder i kommunen.

Kapitlet følger i stort omfang op på de planer, der er udarbejdet i 2007 og 2008 for Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte og havn. Der er arbejdet meget med at sikre byernes nuværende værdier, forstærke disse og samtidig sikre en udviklingsmulighed, som kan være med til at fastholde byernes betydning både lokalt men også i forhold til nabobyerne. 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk